27-29 Ocak 2015 tarihlerinde düzenlenen Londra konferanslarından görüntüler

KAPALI MARAŞ İLE İLGLİ TANITMA VE LOBİ KAMPANYASI

İngilterede faaliyet gösteren Kıbrıs Türk Sivil Toplum Örgütleri, “British Turkish Cypriot Association” ve “Southwark Turkish Cypriot Association”, 27-29 Ocak 2015 tarihinde Londra’da düzenledikleri Kapalı Maraş odaklı konferans dizisi ile uluslararası platformda ilk tanıtım girişimini başlatmış bulunmaktadır. Konferanslar İngiltere Parlamentosu, Londra Üniversitesi ve Regency’de gerçekleştirilmiştir. Düzenlenen konferanslar İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanan basın bildirileri ile uluslararası kamuoyuna duyurulmuştur.

27-29 Ocak 2015 tarihlerinde düzenlenen Londra konferanslarından görüntüler

bRİTANYALI KıBRISLI tÜRKLER DERNEĞİ

İngiltere Basın Açıklaması - 10 Şubat 2015

İngiltere Kıbrıslı Türk Sivil Toplum Örgütleri, İngiltere Parlamentosu’nda Maraş / Varoşa ile ilgili bilgilendirici bir lobi kampanyası başlattılar.

Salı 10 Şubat 2015: Britanyalı Kıbrıslı Türkler Derneği ve Southwark Kıbrıs Türk Derneği, Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi (İngiltere) iki üyesi, ev sahipliğini ortaklaşa paylaştıkları ve Maraş / Varoşa mülkiyeti konusunu içeren üç ayrı sunum gerçekleştirdiler:

Sunumun özeti şöyledir:

İngilterede faaliyet gösteren Kıbrıs Türk Sivil Toplum Örgütlerinin Maraş odaklı tanıtım girişimi Londra’da başlatıldı.  Kıbrıs Vakıflar İdaresinin Kapalı Maraş’taki mülkiyet ve tazminat hakları İngiltere Parlamentosu, Londra Üniversitesi ve Regency’de, 27-29 Ocak 2015 tarihlerinde düzenlenen üç konferans ile tanıtıldı.  İngilterede faaliyet gösteren Kıbrıs Türk Sivil Toplum Örgütleri tarafından düzenlenen konferanslarda, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Eski Genel Müdürü, Taner Derviş, kapalı Maraş’ın hukuki statüsü hakkında ayrıntılı bilgi verdi.  Bu bağlamda, Vakıflar İdaresinin kapalı Maraş’taki mülkiyet ve tazminat hakları uluslararası platformda tanınmış yasalar, uluslararası antlaşmalar ve anayasal ilkeler temelinde ayrıntılı bir şekilde açıklanmış oldu.

27 ocak 2015 tarihinde Londra Üniversitesi’nde gerçekleşen konferansa ağırlıklı olarak sivil toplum temsilcileri, akademisyenler ve basın-yayın kuruluşları ilgi göstermiştir.  28 ocak 2015 tarihinde İngiltere Parlamentosunda gerçekleştirilen ikinci konferansta ağırlıklı olarak İngiliz parlamenterler ve diplomatlar, Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçiliği ile KKTC Temsilciliği’nin ilgisi dikkat çekmiştir. 29 ocak 2015 tarihinde Regency’de yer alan  üçüncü konferans, İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi başkan ve yönetim kurulu üyeleri,  Kıbrıs Türk kökenli belediye meclis üyeleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, Londra toplum liderleri ve basın-yayın organlarının yoğun ilgisi ile gerçekleştirilmiş oldu.

Konferanslarda Kıbrıs Vakıflar İdaresi Eski Genel Müdürü, Taner Derviş, kapalı Maraştaki yasal mülkiyet haklarını içeren bilgiler Verdi.  Konuşması beş ana başlık altında yer almıştır.  Şöyle ki:

I.  Vakıfların Hukuki Statüsü
II.  Uluslararası Antlaşmalar ve Vakıflar
III.  Kapalı Maraştaki Mülkiyet Hakları
IV.  Ada Genelinde İşgal Edilmiş Vakıf Kaynaklar
V.  Kapalı Maraş için Öngörülen Stratejik Çözüm Planı

Vakıflar İdaresi Eski Genel Müdürü Taner Derviş, Vakıfların statüsüne ağırlıklı olarak yer verdiği konuşmasında, ada üzerinde hakim olan değişik siyasi egemenliklere rağmen Vakıf hükümlerini kapsamına alan Ahkamül Evkafın 1571 yılından itibaren Kıbrıs hukuk sisteminde her dönemde özel statü ile yer aldığını belirtmiş; Kıbrıs anayasası ile Kıbrıs yasalarından örnekler vermek suretiyle Vakıfların feshedilemeyeceği, Vakıflara ait kaynakların hiçbir şart altında elden çıkarılamayacağı, Vakıfların sonsuza dek yaşatılacakları ve Vakıflardan feragat edilemeyeceği hususlarına hukuki zeminde vurgu yapmıştır.  Konferans kapsamında ilaveten, ada genelinde ve Kapalı Maraş’ta Vakıflara ait kaynakların işgal edildiği belgelerle teyit edilmş, kapalı Maraşın yasal mülkiyet statüsü uluslararası hukuk ilkekleri temelinde tespit edilmiştir.

Londra’da faaliyet göseren Sivil Toplum Örgütlerinin tanıtım girişimleri devam edecektir İngilterede faaliyet gösteren Kıbrıs Türk Sivil Toplum Örgütleri tarafından gerçekleştirilen Londra konferansları Kıbrıs Türk Halkının Vakıflara ait mülkiyet haklarını içeren ilk uluslararası lobi ve tanıtma girişimi özelliğini taşımaktadır.  Kıbrıs Türk Halkının toprak ve mülkiyet haklarını içeren ve sivil insiyatif ile gerçekleştirilen konferans dizisinin Londra girişiminin ardından konu ile ilgili çalışmaların devam ettirilmesi planlanmaktadır.

————————————————————–

Notes to editors

If you have not received this press release direct, please contact BTCA with your name and email and your language preference, and we can add you to our press mailing list.

About BTCA
 The British Turkish Cypriot Association (BTCA) was established in July 2013.  It coordinates the activities of Turkish Cypriot associations and individual members of the Turkish Cypriot Community for the purpose of presenting a more balanced view of the Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC) and of the Turkish Cypriot people, emphasizing the importance of enhanced understanding between the Turkish Cypriots and the international community.

About STCA
Southwark Turkish Cypriot Association (STCA) is a registered charitable organisation helping the Turkish Cypriot Community in London.

BTCA and STCA are both members of the Council of Turkish Cypriot Associations (UK) which is an umbrella organisation representing 18 British Turkish Cypriot NGOs based throughout the UK.  It serves to empower the British Turkish Cypriot community through civic engagement, and to support strong UK-Turkish Cypriot relations through education and advocacy.  Established on 8th March 1983, the Council of Turkish Cypriot Associations (UK) is the largest, democratically elected British Turkish Cypriot membership organisation in the United Kingdom.

FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT

Contact:  British Turkish Cypriot Association

Post:              121 Warham Road, Haringay, London N4 1AS
E:              info@ctcauk.org
T:            + 44 (0) 7803 047187

Press Enquiries:

Mr. Ersu Ekrem (Turkish)            T:  + 44 (0) 7828 548472        E: ersu_ekrem@hotmail.com
Mr. Çetin Ramadan (English)            T:  + 44 (0) 7803 047187        E: cr@ctcauk.org

 
Brıtısh Turkısh Cyprıot Assocıatıon

UK News Release - 10th February 2015

British Turkish Cypriot NGOs launch an informative lobby campaign concerning Maraş / Varosha in the UK Parliament

Tuesday 10th February 2015: The British Turkish Cypriot Association & Southwark Turkish Cypriot Association, both members of the Council of Turkish Cypriot Associations (UK), jointly hosted three events on the issue of ownership of Maraş / Varosha.

A synopsis of the subject matter presented is as follows:

The property and compensation rights of Evkaf Foundation, the constitutionally acknowledged umbrella organisation of Foundations in Cyprus, were highlighted in a series of conferences held at the UK Houses of Parliament, the University of London and the Regency Banqueting Suite on 27-29 January 2015.  In the series of conferences organized by British Turkish Cypriot NGOs in London, former director of the Evkaf Foundation, Mr. Taner Derviş, delivered detailed information concerning the status of Maraş / Varosha.  Within this context, property and compensation rights of the Evkaf Foundation were revealed by detailed analysis based on internationally recognised laws, international agreements and constitutional provisions.

The conference at the University of London, held on 27 January 2015, was attended by civil society organisations, academics and the media.  At the second conference, held on 28 January 2015 at the UK Houses of Parliament, the presence of UK Parliamentarians, Turkish Embassy Officials, TRNC Representative and Greek Cypriot community leaders was noted.  Finally, the third conference held at the Regency Banqueting Suite on 29 January 2015, had significant participation by members of the Council of Turkish Cypriot Associations (UK,) local councillors, civil society organisations, community leaders and the media.

The scope of the conference delivered by Taner Derviş can be summarised under five headings:

I. The status of Foundations in Cyprus
II. International Agreements and Foundations
III. Legal ownership rights in Maraş / Varosha
IV. Usurpation of Foundation assets in Cyprus
V. Plan of action for Maraş / Varosha

In the conference speech delivered by Taner Derviş, the main emphasis was on the legal status of the Foundations.  Within the context of the conference speech, it was noted that Foundation principles have been part of the legal system of Cyprus since 1571 and that the Constitution and the Laws of Cyprus uphold the principles of Foundation irrevocable, Foundation in perpetuity and Foundation inalienable.  According to these principles, no one can acquire the ownership of any Foundation immovable property under any pretext or on any other grounds.

Within the context of the conference, unlawful occupiers and lawful ownership rights of Maraş / Varosha have also been identified based on internationally accepted legal documents.

The series of conferences organised by British Turkish Cypriot NGOs is the first informative lobby initiative focused on the property rights of the Turkish Cypriot people.  Similar initiatives and events are being planned on international platforms.

————————————————————–

Notes to editors
If you have not received this press release direct, please contact BTCA with your name and email and your language preference, and we can add you to our press mailing list.

About BTCA
The British Turkish Cypriot Association (BTCA) was established in July 2013.  It coordinates the activities of Turkish Cypriot associations and individual members of the Turkish Cypriot Community for the purpose of presenting a more balanced view of the Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC) and of the Turkish Cypriot people, emphasizing the importance of enhanced understanding between the Turkish Cypriots and the international community.

About STCA
Southwark Turkish Cypriot Association (STCA) is a registered charitable organisation helping the Turkish Cypriot Community in London.

BTCA and STCA are both members of the Council of Turkish Cypriot Associations (UK) which is an umbrella organisation representing 18 British Turkish Cypriot NGOs based throughout the UK.  It serves to empower the British Turkish Cypriot community through civic engagement, and to support strong UK-Turkish Cypriot relations through education and advocacy.  Established on 8th March 1983, the Council of Turkish Cypriot Associations (UK) is the largest, democratically elected British Turkish Cypriot membership organisation in the United Kingdom.

FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT

Contact:  British Turkish Cypriot Association

Post:              121 Warham Road, Haringay, London N4 1AS
E:              info@ctcauk.org
T:            + 44 (0) 7803 047187

Press Enquiries:

Mr. Ersu Ekrem (Turkish)            T:  + 44 (0) 7828 548472        E: ersu_ekrem@hotmail.com
Mr. Çetin Ramadan (English)            T:  + 44 (0) 7803 047187        E: cr@ctcauk.org