KIBRIS VAKIFLAR PLATFORMU

vakıf mallarının koruyucusu

KIBRIS VAKIFLAR PLATFORMU’NUN AMACI

Kıbrıs Vakıflar Platformu’nun temel amacı ada genelinde geçerli yasalar ve uluslararası antlaşmalar temelinde Kıbrıs Türk Halkının ada genelindeki toprak, mülkiyet ve tazminat haklarının korunması olarak belirlenmiştir.

 • Siyasi irade ve Vakıflar İdaresi Yönetimi, Kıbrıs Türk Halkı için yaşamsal önem arzeden Vakıflara ait toprak ve mülkiyet haklarını koruma kapasitesini kaybetmiş
  bulunmaktadır.
 • Kıbrıs Vakıflar Platformu’nun amacı Vakıflara ait toprak ve tazminat haklarını hukukun üstünlüğü zemininde uluslar arası platformda tanınmış “Kıbrıs Yasaları,” “Kıbrıs
  Anayasası,” “Kıbrıs Cumhuriyeti Kuruluş Antlaşması,” “Uluslar Arası antlaşmalar” ve “Lozan Antlaşması” temelinde teyit etmektir.
 • 1878 tarihinden itibaren işgal edilmiş vakıflar ile 1958 yılından itibaren zarara uğratılmış özel mülkiyet haklarına sahip çıkılmadığı takdirde, ilk etapta pilot dava olarak
  belirlenmiş Kapalı Maraş tazminat ödemeleri ile birlikte işgalci Rumlara kaybedilecek, yaratılacak domino etkisi ile ada genelindeki vakıf emlak heba edilmiş olacak ve
  bunun sonucunda muhtemel bir siyasi anlaşmada Kıbrıs Türk Halkının ada genelindeki özel mülkiyet payı %16.8 oranına, Kıbrıs Türk Devletinin toprak payı %21.8
  oranına düşecek ve 114,000’e ulaşacak göç dalgası yaratılacaktır. 2000 yılı itibarıyla yapılan çalışmalarda, Vakıflara ait toprakların ada geneline oranı %12 olarak
  tespit edilmiştir. Bu rakam kısmi bir tespit olup nihai rakamın tespit edilebilmesi için Kıbrıs ve yabancı ülke arşivlerinde ilave çalışmaların yapılması gerekmektedir. Bu
  kısmi rakam Kıbrıs Türk Halkının ada genelindeki özel mülkiyet payını %16.8 oranından % 28.8 oranına yükseltmektedir. Bu rakama devlet payı olan kamu alanları
  ilave edilmek suretiyle % 28.8 rakamının üzerine çıkılır.
 • Kıbrıslı Rumlar tarafından hukuk kurallarına aykırı bir şekilde işgal edilmiş Vakıflardan kaynaklanan mülkiyet ve tazminat hakları Kıbrıslı Rumların AİHM sürecindeki
  mülkiyet, iade ve tazminat taleplerini aşmaktadır.
 • Kıbrıslı Rumlar Devlet, Kilise ve Diaspora kaynaklı destek ile AİHM üzerinden yürütülen süreç ve bu sürece paralel olarak oluşturulan tek taraflı “Tazmin Mekanizması”
  çerçevesinde, ataları tarafından işgal edilmiş vakıf taşınmaz malları tazminat ödemeleri ile birlikte talep etmektedir.
 • Rum tarafının planlı girişimleri karşısında, özellikle 2013 yılından itibaren Vakıflar İdaresi Kıbrıs Rum tezinin ve girişimlerinin kontrolu altına girmiştir.
 • Platformun temel amacı stratejik bir politika değişikliği ile hukuk ilkeleri temelinde AİHM sürecinde yaratılan sorunları bertaraf etmek, Kıbrıslı Rumlar tarafından işgal
  edilmiş Vakıfların tazminat ödemeleri ile birlikte iadelerini sağlamak ve özel mülkiyetten kaynaklanan zararlar için tazminat haklarını tescil etmek suretiyle, Kıbrıs Türk
  Halkının ada genelindeki toprak ve tazminat haklarını korumaktır.

 

Taner Derviş
Kıbrıs Vakıflar İdaresi Eski Genel Müdürü
Kıbrıs Vakıflar Platformu Kurucusu
Kuruluş 2016

VAKIFLAR İDARESİ YÖNETİMİ ADA GENELİNDEKİ VAKIFLARI KORUMA KAPASİTESİNİ KAYBETMİŞTİR.

Taner Derviş, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Eski Genel Müdürü, Nisan 2018

Vakıflar İdaresi Yönetimi Kıbrıs Türk Halkının toprak ve mülkiyet haklarını koruma kapasitesini kaybetmiş bulunmaktadır. Bu bağlamda,

 • Vakıflar İdaresi, KKTC Mahkemelerinde dava kaybetmeye başlamıştır.
 • Vakıflar AİHM ve Mal Tazmin Mekanizmasının kıskacına alınmıştır.
 • Tarihi Vakıflar Arşivi yağmalatılmış, Güney Kıbrısta bulunan Vakıf taşınmaz malların satışı gündeme gelmiştir.
 • Kıbrıs Yasalarına rağmen, Kıbrıslı Rumlara ait Vakıfların kurulmasına zemin hazırlanmıştır.
 • Vakıflar Yönetimi, Rum tezinin ve Rum Ortodoks Kilisesinin kontrolu altına girmiştir.
 • İptidai bir toplum yaratma ve tarikat düzeninin tesisine yönelik usulsüz harcama ve girişimler yapılmaktadır