TANER DERVİŞ’İN ÖZGEÇMİŞİ

Taner Derviş 32 yıllık meslek hayatında Kıbrıs Vakıflar İdaresi bünyesinde çeşitli görevlerde bulunmuştur. Vakıf Müessesesinde İşletme Müdürü, Şube Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı görevlerinde bulunduktan sonra 1994-2004 yılları arasında Genel Müdür statüsünde görev yapmıştır.

Görev süresi içinde 1997 yılında, Kıbrıs Vakıflar İdaresinin Avrupa Vakıflar Birliğine üye olmasını sağladı. Bu bağlamda uluslararası platformda önemli kurumsal tanınma olayı gerçekleştirilmiş oldu.

Kültürel alanda tarihi vakıf belgelerinin müessese arşivine kazandırılması ve sözkonusu belgeler temelinde araştırma çalışmalarının yapılmasına özel önem gösterdi. İlaveten Vakıf kültür mirasının restorasyonu ve sosyal-ekonomik-kültürel hayata kazandırılması amacıyla çeşitli projelerin hayata geçirilmesini sağladı. Bu bağlamda, tarihi Büyük Han, Kutsal Hala Sultan ve Kıbrısın ilk sosyal konut projesi olan Samanbahçe Evlerinin restorasyon projeleri gerçekleştirilmiş oldu.

Ada genelinde 1878-1974 döneminde hukuk kurallarına aykırı bir şekilde işgal edilmiş Vakıf emlak için, hukuk ilkeleri, vakfiyeler ve tarihi belgeler temelinde kapsamlı çalışmalar başlattı. Bu çalışmalar sonucunda, ada genelinde Vakıf emlak haritasının hazırlanmasına yönelik temel adımlar atılmış oldu. Bu bağlamda, özellikle Kapalı Maraşın Mazbut ve Mülhak Vakıflara ait olduğu resmi belgelerle ve mahkeme kararları ile teyit edilmiş oldu.

Ekonomik alanda ise Kıbrıs Vakıflar Bankasının kuruluşunda teknik görev üstlendi; Kıbrıs Vakıflar İdaresinin Turizm Sektöründe öncü kuruluş olmasını sağladı. Eğitim alanında yeni bir yapı ile Lefke Avrupa Üniversitesinin Vakıf Müessesesi bünyesine kazandırılmasında önemli görev üstlendi.

Çalışma hayatı içinde Kıbrıs Türk Turizm İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı, Kıbrıs Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Kıbrıs Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu üyesi, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Yönetim Kurulu üyesi, Avrupa Vakıflar Birliği Genel Kurul üyesi ve Girne Skal Kulübü Başkanı görevlerinde bulundu.

Kamu hizmetinden emekli olduktan sonra sivil toplum örgütlerinde görev yapmaya başladı. Halen “Dünya Kıbrıs Türkleri Vakfı” Mütevelli Heyeti Genel Sekreteri / Üyesi “Eşdeğer Mal Hak Sahipleri Derneği” Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev ifa etmektedir.

ODTÜ İdari İlimler Fakültesi İşletme Yönetimi Bölümünden mezun olduktan sonra ABD’de İşletme Yönetimi alanında ihtisas yaptı ve MBA payesini aldı.